You Own Me

Submitted by: phil_gabriel73
Type: Story · Categories: Erotic Couplings, First Time, Taboo, Interracial Sex, Wife Lovers, Mature, Reluctance · Tags: , , , ,
Date: February 12, 2015 (4 years ago)


“Dad, this is Lovelee, My wife. Please accept her as your daughter-in-law…” sabi ni Nikolaos sa kanyang amang si Demetrios habang pinapakilala ang kanyang asawang Pilipina na si Lovelee.

Lovelee, a 20 year old pub entertainer, met Nick, a 25 year old exchange student in an online dating site. After knowing each other personally on the internet for a month, He decided to see her para ligawan nang personal ang dalaga. Their whirlwind romance ended in a civil wedding after Nick’s semester ended. A week after that, inayos ng dalaga ang mga dokumento niya para makasama si Nick na pabalik sa Greece para magbakasyon.

Dahil galing sa buhay mahirap, Lovelee felt that she won the lottery. She knew that her newlywed husband is rich, pero hindi ganito kayaman! Sinalubong sila sa labas ng airport ng mayordomo ng kanilang pamilya. Pagdating nila sa bahay, hindi niya inaasahang literal na palasyo ang aabutan niya, with towers, wide green fields, and streams around the manor.

Pagpasok nila sa loob, pakiramdam ng dalaga ay tila nabuhay ang lugar at mga bagay na nababasa lang niya noon sa mga fairy tale. Tinawag sila ng mayordomo na pumasok sa isang kuwarto at doon niya nakita sa unang pagkakataon ang ama ni Nick, si Don Demetrios.

Despite of his mature age, hindi makikita ng anumang kahinaan ng katawan si Don Demetrios. Maliksi pa itong tumayo sa kinaaupuan niyang office table kung saan nakatambak sa harapan niya ang bulto-bultong mga dokumento na binabasa at pinag-aaralan niya. His Schwarzenneger-like body fits perfectly to his salt-and-pepper hair and beard. Poker-faced, he looked at us with his piercing eyes, not smiling even an inch.

At doon na nga ipinakilala ng binata si Lovelee sa kanyang 50 anyos na ama na isa na ring balo. Bagamat tinanggap ng matanda ang dalaga, pakiramdam ni Lovelee ay malamig ang pakikitungo sa kanya ng bagong biyenan. At nakumpirma niya ito nang marinig niyang nag-usap ang mag-ama sa living room one night, nang maramdaman ni Lovelee na tumayo si Nick sa higaan nila dahil akala ng lalaki ay tulog na siya.

Hindi man niya maintindihan ang sinasabi ng biyenan niya, kinabahan ito dahil nang magsalita ang matanda, he has a commanding voice which made Nick speechless, as if his father’s words is the law. Pauuwiin na ba siya? Maghihiwalay na ba silang mag-asawa? Maraming katanungan ang sumasagi sa isip niya habang tahimik na lumuluha ito hanggang sa makatulog siya.

“Honey, I’ll be returning to the Philippines in a week,” diretsang sabi ni Nick habang nag-aalmusal silang tatlo sa garden. Hindi kumikibo ang ama ng binata nang binanggit niya ang plano.

“B-but why? I thought we’ll be spending your vacation here in a month. We only have stayed here for a few days,” ani Lovelee.

“Something came up. My thesis adviser asked me to finish my paper as soon as possible to prepare for my final defense. And…I have other things to complete,” nakayuko nitong sagot.

“Then I will go with you…”

“No. you will stay here. Dad told…asked me that you stay here to know you better. He is a bit disappointed that we got married without informing him beforehand.”

“But…I only have a tourist visa…”

“I assure you woman that is being taken cared of as we speak. I have contacts in the embassy that will make you a resident here,” sabi ng Don in a heavily accented English habang hinihiwa ang lamb meat na nasa plato niya. Medyo nainsulto si Lovelee dahil hindi man lang tinawag siya sa kanyang pangalan.

“But D-dad…”

“My word is final! If someone here doesn’t like my decision, that someone can leave my house!” the Don said, banging his hands on the table, his voice booming thunderously.

Nabigla si Lovelee sa reaksyon ng kaniyang biyenan habang napayuko si Nick, walang imik pero nangangalit ang panga sa pagpipigil na huwag sumambulat ang galit habang tinungga ang alak sa glass wine.

Nagbangayan ang bagong mag-asawa sa kuwarto nila. Kahit anong pakiusap ni Lovelee na sumama sa kanya, ay hindi pumayag si Nick.

“I have to do this, Lovelee. For both of us. You know I love you very much but this is something that I have to do. I promise when I finish my studies I’ll be back here at once,” pakiusap naman ni Nick.

“But…what will I do here?”

“I assure you you will be treated like a princess here. Don’t worry about Dad. He’s a grumpy old man, but he is also a kind person. He was just disappointed at me because I didn’t inform him about me getting married. Now he wants to know you better as a daughter-in-law. So you have to know him more too.”

In the end, kahit mabigat sa kalooban niya ay pumayag na rin si Lovelee. After one week, pumunta na sa airport si Nick para bumalik sa Pilipinas at ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Halos umiyak si Lovelee magdamag nang gabing iyon dahil iyon ang unang gabi na matutulog siya na wala ang kanyang asawa sa tabi niya.

Tulad ng sinabi ni Nick, tinuring siyang prinsesa ng mga tauhan ng don sa palasyo. Binigyan siya ng sariling attendant. Lahat ng gusto niyang gawin ay pinapayagan siya provided that the don is properly informed and doesn’t conflict with his business schedules he usuall conduct in the palace. Bagamat nagagawa niya ang mga ito, ay limitado pa rin ang mga galaw niya at ang mga itinuturing niyang mga kaibigan sa ngayon ay ang mga tauhan sa palasyo. Pero ang mas dinadamdam niya ngayon ay ang matinding pangungulila kay Nick dahil kahit mag-asawa na sila ay hindi naman sila nagkasama nang ganoong katagal.

“Lovelee, what do you do for work? What was your last job in your country?” tanong ni Don Demetrious habang kumakain sila ng hapunan.

“D-Dad?”

“What do you earn for a living in your country?”

“I…I work as a waitress…” hindi niya masabi nang diretso na naging GRO / dancer ito.

“I see…well I was thinking if you could work for me as my personal secretary…sort my portfolios, set schedules, attend to my needs in the office and at home. Of course you will be compensated just like any other employee, with benefits. Can you do that?”

Hindi makapaniwala si Lovelee. Binibigyan siya ng trabaho ng kanyang biyenan?

“I promised my son to look after you, to take care of you while he’s away, so do not worry. I am good at keeping my promises,” sabi ng biyenan niya nang mabanggit niya minsan na nami-miss na niya si Nick.

“Y-yes Dad…I can work.”

Kinabukasan, nagsimula nang magtrabaho si Lovelee bilang personal secretary ng don. Bagamat may mga secretary ang biyenan niya sa mga opisina nito at may mayordomo sa bahay, ang tungkulin ni Lovelee sa don ay tila pinagsama ang dalawa --- tungkuling propesyonal at personal pero mas higit pa doon dahil asawa siya ni Nick, ang anak ng don.

As days pass, her father-in-law has become more attentive and caring to her. Tama nga si Nick. Naging open na ito sa pakikpag-usap sa kanya sa hapag-kainan; kapag may gusto siyang pasyalan o bilihin ay binibigyan siya ng pera basta maayos lang siyang magpaalam. She can do everything she wants but under the watchful eye of her father-in-law.

Pero bakit ang magandang pakikitungo ng kanyang biyenan sa kanya ay unti unting nagbabago? Nagbabago, in the sense na she should be treated like a surrogate daughter, an extended daughter --- a daughter-in-law. She had a different feeling.

...
Views: 10,425